Tükürük Bezi Tümörleri Tedavisi

Ağız çevresinden gırtlak bölgesine doğru büyüklü küçüklü onlarca tükürük bezi bulunur. Bu bezler, tükürük salgılayarak sindirim gibi birçok metabolik döngüye yardımcı olurlar. Bu bezlerden üçü ana tükürük bezleri olarak bilinirler. Tıp dilinde major tükürük bezleri olarak ifade edilen bu yapılar sırasıyla; parotis (kulak önü) tükürük bezi, sublingual (dil altı) tükürük bezi, submandibüler (çene altı) tükürük bezidir. Bunlara ek olarak baş boyun bölgesinde yine onlarca küçük boyutta tükürük bezi bulunur. Tükürük bezlerini meydana getiren hücreler, kontrolsüzce çoğalarak tümör oluşumuna yol açabilirler. Bu tümörler iyi huylu olabilecekleri gibi kötü huylu yani kanserli yapıda da olabilirler. Genel olarak tükürük bezi tümörlerinin, %20’si kötü huylu tümörler, geriye kalan %80’i ise iyi huylu tümörlerdir.

Tükürük Bezi Kitlesi Nedir? Tükürük Bezi Tümörleri Nedir?

Tükürük bezi tümörleri, tükürük bezlerinde veya tükürük kanallarında meydana gelen anormal hücre kitleleridir. Hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalarak bu kitleleri meydana getirirler. İyi huylu veya kötü huylu yani kanserli olabilirler. Tükürük bezi tümörleri en sık parotis ismi verilen kulak önü tükürük bezinde meydana gelirler. Bunlara parotis tümörleri denir. Yine çene altı tümörleri yani submandibüler tümörler de diğerlerine kıyasla daha sık görülürler.

Pleoformik adenom olarak isimlendirilen iyi huylu kitle, tüm tükürük bezi tümörleri arasında en sık karşılaşılan tümördür. Yine Warthin Tümörü de iyi huylu bir tükürük bezi tümörüdür. Kötü huylu tükürük bezi tümörleri arasında ise adenoid kistik karsinom ve mukoepidermoid karsinom yer alır. 

Tükürük Bezi Tümörü Neden Olur?

Tükürük bezi tümörlerinin tam olarak hangi sebepten meydana geldikleri bilinmemektedir. Ancak sigara ve tütün ürünleri kullanımı, alkol bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar tükürük bezi tümörlerinin görülme risklerini arttırır. Genetik faktörlerin de tükürük bezi tümörü oluşumunda rol oynadığı bilinen bir gerçektir. 

Tükürük Bezi Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Tükürük bezi tümörlerinin belirtileri, tümörün yerleşim yerine, türüne ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Büyüyen tümörler, çeşitli dokulara ve organlara baskı yaparak onlara da zarar verebilirler. Böylece farklı belirtiler de tükürük bezi tümörü belirtilerine eşlik edebilir. Tükürük bezi kitlesi belirtileri arasında en sık rastlanılanları şunlardır:

  • Çene altında, boyun bölgesinde, ağız ve kulak çevresinde meydana gelen şişlikler.
  • Yüzün bir tarafında hissizlik, uyuşma hissi, güçsüzlük. Bu duruma bağlı mimiklerde bozulmalar. Bu belirtiler, tümörlerin büyüyerek yüz sinirlerine baskı yaptığı durumlarda, yani tükürük bezi tümörüne bağlı yüz felci durumlarında meydana gelirler.
  • Şişliğin meydana geldiği yerde ağrı.
  • Ağız hareketleri sırasında güçlük ve ağrı.
  • Yutmada güçlük. 

Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tükürük bezi tümörü ameliyatı, her hasta için değişiklik gösterebilen birtakım aşamalar içerir. Bunun sebebi, tükürük bezi tümörü tedavisinin kişiye özel planlanmasıdır. Tümörler, iyi huylu veya kötü huylu olabilirler, ağız ve boyun bölgesinin farklı bölgelerinde meydana gelebilirler, büyüklükleri birbirlerinden farklı olabilir. Bu gibi sebeplerden tükürük bezi tümörü ameliyatı da değişiklik gösterebilir. Bu ameliyat çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleşir. Hastalar herhangi bir ağrı hissi duymazlar. Cerrahi operasyonlarla tümör ve tümörün çevresinde bulunan sağlıklı dokunun bir kısmı alınabilir. Buna ek olarak boyun diseksiyonu ismi verilen işlem de gerçekleştirilebilir. Boyun diseksiyonu, lenf bezlerinin olası kanser riskine karşı temizlenmesi, bazı durumlarda tamamen alınmasıdır. 

Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Tükürük bezi tümörü ameliyatı, hastadan hastaya değişen birçok süreç içerebilir. Bu gibi sebeplerden kesin bir ameliyat süresi vermek mümkün değildir. Ancak ortalama olarak bahsetmek gerekirse, tükürük bezi ameliyatları; yapılan işlemlere ve bu işlemlerin kapsamına göre 1 ila 6 saat arasında sürebilmektedir. Doktorunuz ameliyat öncesinde, yapılacak olan işlemler ve bu işlemlerin süresi hakkında sizi detaylı olarak bilgilendirecektir. 

Tükürük Bezi Tümörleri Tedavisi Fiyatları

Tükürük bezi tümörleri ve tükürük bezi kanseri, çok ciddi bir hastalıktır. Tümörler çoğunlukla iyi huylu olsalar da kötü huylu olma riskleri azımsanamayacak kadar fazladır. Erkenden teşhis edilen tükürük bezi tümörleri, çok daha kolay ve konforlu bir şekilde tedavi edilebilir. Bu yüzden tükürük bezi tümörlerinden şüphelenen hastalar vakit kaybetmeden bir KBB uzmanı ile görüşmelidirler. Tükürük bezi tümörü tedavisi fiyatları; tümörün türüne ve gelişimine göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir.