Prof. Dr. Mehmet Hakan Korkmaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı


llk orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde 1982 yılında tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni kazanıp 1988 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 1988’de TUS sınavıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Kulak Burun Boğaz ihtisasına başladı. 1989’da Amerika birleşik Devletlerinde ihtisas yapma hakkını veren ECFMG sınavlarını tek seferde geçti. 1992 yılında Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak mezun oldu.1993-1994’te Kilis’te 1 sene mecburi hizmet, 1994-1995’te 16 ay süreyle Samsun Askeri Hastanesi’nde askerlik görevini tamamladı. 1995 ve 1998 yılları arasında Ankara Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak çalıştı. 1998 yılında yapılan merkezi şef, sef yardımcısı sınavında Türkiye 3. sü oldu.

1998-2000 yılları arasında ABD Michigan Wayne State Üniversitesi Kulak Burun Boğaz bölümünde Baş Boyun Kanserleri Cerrahisi programında 2 yıl süreyle üst ihtisas (Clinical Fellowship) yaptı. Bu sürede 400’ü aşkın baş boyun cerrahisi ameliyatına bizzat katılıp yaptı, asistanlara eğitim verdi. Birçok araştırma projesinde yer alıp bu çalışmalardan 9 adet uluslararası makale sahibi oldu. Ayrıca bu dönemde birçok cerrahi ve tıbbi kursa katıldı, dersler verdi ve toplantılarda sunumlar yaptı.

2000 Ağustos’ta Türkiye’ye dönüp Ankara Numune Hastanesi’nde KBB Başasistanı olarak göreve başladı, 2001 de ÜDS İngilizce sınavında 100 tam puan aldı, 2001’de sınavla Şef Yardımcısı, 2002 Nisan da Doçent oldu. 2005 Aralık’ta Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’ne Klinik Şefi olarak atandı, aynı yıl Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Belgesi’ni kazandı. 2011 Mayıs’ta Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalına Profesör olarak atandı. 2013 yılında Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından ihdas edilen “Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı” ünvanını kazanmıştır.

2012-2016 yılları arasında Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kulak Burun Boğaz Okulları Kurucu Başkanlığını yürütmüştür. 2016-2018 yılları arasında Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanlığı ve Kulak Burun Boğaz Okulları – Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Başkanlığını yürütmüştür. 5-7 Nisan 2018’de 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Başkanlığını, 7-9 Mart 2019’da 5. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi Eş Başkanlığını yapmıştır.

Her yıl birçok ulusal ve uluslarası toplantılarda konuşmacı ve panelist olarak katılmaktadır. Ayrıca birçok bilimsel araştırma projesi ve makale yazımında aktif olarak görev almaktadır. Mesleki derneklerin yönetim kademeleri ve Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. Her yıl iki defa yapılan ‘Ankara Kulak Burun Boğaz Diseksiyon Günleri’ Eğitim Program Yöneticisi olarak görev almaktadır.