İşitme Azlığı Ankara

Kulak Burun Boğaz polikliniklerinde oldukça fazla görülen şikayetlerin başında işitme azlığı yer almaktadır.

İşitmenin mekanizması nasıldır?

Kulak kepçesi tarafından dış ortamdan gelen ses dalgaları toplanıp dış kulak yolu boyunca kulak zarına iletilmektedir. Kulak zarı, dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayıran yapıdır. Ses dalgalarının kulak zarında yaptığı titreşimler orta kulakta bulunan ve sırasıyla çekiç, örs ve üzengi olarak adlandırılan kemikçiklerde hareket oluşturmaktadır. Kulak zarı ile iç kulak arasındaki bağlantıyı bu kemikçikler oluşturmaktadır. Yani kemikçikler, kulak zarında meydana gelen titreşimleri iç kulağa iletmek ile görevlidirler. İç kulakta labirent olarak isimlendirilen ve işitme ile dengeden sorumlu organ tarafından alınan ses dalgaları, işitme siniri boyunca beyne iletilmektedir. Gelen ses dalgaları beyin tarafından analiz edilmektedir. Böylelikle, işitme fonksiyonu gerçekleşmiş olur.

İşitme kaybının sebepleri nelerdir?

Genel olarak, işitme kayıpları, üç ana kısımda incelenmektedir. Bu üç ana kısım; iletim tipi işitme kaybı, sensörinöral (alım tipi) işitme kaybı ve mikst (karışık) tip işitme kaybından oluşmaktadır. İletim tipi işitme kaybı, genellikle, dış kulak ve orta kulak ile ilgili hastalıklar sebebiyle oluşmaktadır. Sensörinöral tipte işitme kaybı ise iç kulak, işitme siniri ve beyin ile ilgili hastalıklardan ötürü meydana gelmektedir. İşitme yollarının yalnızca bir değil birden fazla kısmında hastalık var ise mikst (karışık) tip işitme kaybı oluşmaktadır.

Çocukluk çağı işitme kaybı; Seröz Otit media

Çocukluk çağında en sık gördüğümüz işitme kaybı sebebi orta kulakta sıvı toplanmasıyla karakterize seröz otit media veya efüzyonlu otitis mediadır. Bu problem genelllikle 3-7 yaş döneminde görülmekte; geniz eti büyümesi, sık üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik nezle gibi durumlarla ilgisi vardır. Bahsedilen problemlerin kontrol altına alınması ile çoğunlukla seröz otit de düzelecektir. Ancak tıbbi tedavi ile sonuç alınamazsa kulak zarı üstüne yerleştirilen küçük silikon kulak tüpleriyle orta kulağın havalanarak iyileşmesi sağlanır. Bu tüplerin kulak zarları üstünde 6 ay kadar kalması kalıcı tedavi için yeterli olacaktır. Tüpler genellikle kendiliğinden çıkarlar ve zar üstündeki delik de kısa zamanda iyileşir.

İşitme azlığı tanısı için hangi tetkikler gereklidir?

İşitme kaybının sebebini araştırmak amacıyla, öncelikle, kulak muayenesi yapılmaktadır. Böylelikle, dış kulak ya da kulak zarında meydana gelen hastalıklar rahatça belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, kulak zarının görüntüsü, orta kulağın durumunu açığa çıkarması hususunda oldukça önemli bir konumdadır. Muayene esnasında kulak zarının normal olduğu gözlemlenirse, işitme kaybı nedeninin daha çok iç kulak ile ilgili bir sebepten dolayı meydana geldiği düşünülmekte olup bunu belirlemek için daha ileri tetkikler yapılmaktadır. Bu ileri tetkiklerin öncelikli olanı odyometri olarak isimlendirilen işitme düzeyi ölçümleridir. Saf ses odyometri yardımıyla işitme kaybının tipini (iletim, sensörinöral ya da mikst), derecesini ve hangi frekansların tutulduğu belirlenebilmektedir. Elde edilen bilgiler sayesinde işitme kaybının derecesi neticesinde önemli bilgiler elde edilip diğer ileri tetkiklerden hangilerinin uygulanacağına karar verilmektedir. Orta kulak basıncını ölçmek için timpanometri, kulak kemikçiklerindeki kireçlenmeleri gösterebilmek için stapes refleksi ve özellikle iç kulak ile ilgili işitme kaybının nedenini belirlemek için bilgisayarlı tomografi (CT) ya da manyetik rezonans (MR) kullanılmaktadır.

İşitme kaybının tedavi alternatifleri nelerdir?

Dış kulak yolunda oluşan kulak kiri, buşon veya serumen olarak adlandırılır ve tam tıkadığında yaklaşık %15 işitme kaybı yapar. Tedavisi küretle veya aspiratör yardımıyla  buşonun temizlenmesidir ve işitme anında düzelir. Genel olarak, orta kulak iltihapları, ağızdan antibiyotik ve/veya damlalar ile tedavi edilmektedir. Kronik orta kulak iltihaplarının tedavisi için çoğunlukla timpanopasti olarak adlandırdığımız ameliyata başvurulmaktadır. Otoskleroz, orta kulaktaki üzengi kemikçiğinin kireçlenmesine bağlı olarak gelişmektedir. Otoskleroz tedavisi amacıyla üzengi kemiği çıkarılıp yerine protez takılmaktadır. Bununla birlikte, iç kulak ile ilgili işitme kayıpları genellikle kalıcı bir konumdadır. Bu durumlarda işitme cihazı ile veya ameliyatla yerleştirilen koklear implant gibi yöntemlerle ile hastanın tedavi edilme şansı bulunmaktadır.