Boyun Kitlesi Ankara

‘’Boyun kitleleri’’; reaktif lenf bezi büyümeleri ve kistler gibi iyi huylu patolojilerin yanı sıra, lenfomalar ile metastazlar gibi kötü huylu patolojiler sebebiyle de meydana gelebilmektedirler. Boyunda ki kitleler, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken lezyonlar olup erken teşhis sayesinde daha kolay tedavi edilebilmektedir.

Normal olarak boyunda, dışarıdan görünmeyen ve dokunma yoluyla hissedilemeyen lenf bezleri, çeneden köprücük kemiğine değin uzanan bölgede çok sayıda bulunmaktadır. Lenf bezleri; iltihaplanma veya tümör gibi sebepler ile büyüyerek görünür olmaktadırlar. Boyunda meydana gelen kitleler; lenf bezlerinin büyümesinden veya diğer organlarda (gırtlak, ağız içi, boğaz vb) iltihaplanma, tümör ile kist oluşumuna bağlı olarak gelişen büyümelerdir. Bu kitleler, dışarıdan görülebildiği gibi elle muayenede şişlik biçiminde hissedilen oluşumlar olarak da karşımıza çıkmaktadırlar. Boyun kitleleri, genellikle, 2 santimetre veya daha büyük çapta olup hareketli / hareketsiz, sert / yumuşak ve hızlı   / yavaş olarak gelişim gösteren özelliklere sahip olabilirler. Yetişkinler ile kıyaslandığında çocuklarda oluşan boyun kitleleri, genel olarak, iyi huyludur. Bununla birlikte, yetişkin bireylerde görülen boyun kitlelerin büyük bir çoğunluğu kötü huylu özelliktedir.

Boyunda kitle neden oluşmaktadır?

Lenf bezlerinde iltihaplanmanın veya tümörün meydana gelmesi sebebiyle oluşan büyüme, boyunda kitle oluşumun en sık rastlanan nedenidir. Lenf bezleri, çevrelerinde yer alan dokularda olan hastalıkların neticesinde kolaylıkla büyüyebilmektedir. Bademcikler, cilt, dil, ağız içi, geniz bölgesi, burun, boğaz, kulak, gırtlak, akciğer ve mide gibi organlarda beliren problemler; lenf bezlerinin büyümesine sebebiyet verebilmektedir. Boyunda kitle oluşumuna neden olan etmenler içinde – lenf bezlerinin dışında – tiroit bezi, tükürük bezleri, kas dokusu, gırtlak, diğer dokulardaki kist ve tümörler de yer almaktadır.

Boyunda kitle tanısı nasıl konmaktadır?

Boyunda kitle oluşumuna sebebiyet veren etmenlerin tespit edilmesi hususunda detaylı bir şekilde araştırma yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda yalnızca fiziki muayene ile birlikte, kitleye neden olan etmen hakkında yeterli bilgiye sahip olunabilmektedir. Boyunda oluşan kitlenin neden kesin olarak belirlenmemesi durumunda, hasta takip altına alınmalıdır. Böylelikle, oluşan kitlenin nedenini bulmak amacıyla araştırmalar ve tetkikler yapılmalıdır. Bununla birlikte, boyunda yer alan lenf bezleri de araştırma dahiline alınıp iltihaplar incelenmelidir. Boyunda meydana gelen kitlenin nedeninin saptanması hususunda birçok tetkik bulunmaktadır. Bu tetkikler, fiziki muayene esnasında şüphelenilen sebebe göre yapılmaktadır. Bazı durumlarda kitleden iğne ile biyopsi alınabilmekte bazen ise kitle çıkarılıp incelenmek için patolojiye gönderilmektedir. Boyunlarında kitle oluşan hastalara ‘’kan sayımı ve kan tahlilleri, akciğer grafisi, endoskopik muayene, boyun ultrasonu, manyetik rezonans MR, bilgisayarlı tomografi BT, iğne biyopsisi’’ ve ‘’insizyonel biyopsi’’ gibi tetkikler yapılmaktadır. İnsizyonel biyopsi, yani cilde kesi yaparak parça alınması, en son seçenektir ve çok nadiren uygulanmaktadır.

Boyunda oluşan kitlenin tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Boyunda oluşan kitlenin tedavisi, kitlenin nedenine bağlı olarak değişmektedir. İltihaplar sebebiyle lenf bezlerinde büyüme meydana geldiğinde, iltihabın antibiyotik tedavisi ile birlikte kitle tedavisi de sağlanmaktadır. Kist nedeniyle oluşan kitlelerde, kitlenin yerinden çıkarılması sonucunda tedavi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, tümör sebebiyle meydana gelen kitlelerde, tümörün konumlandığı yere ve yayılımına göre spesifik bir tedavi belirlenip uygulanmaktadır. Radyoterapi ile kemoterapi, lenf bezlerinde oluşan kanserleşmelerde uygulanan tedavi türleridir. Bazı kanserlerde dokunun yanında lenf bezleri de cerrahi müdahale ile alınabilmektedir.