Nefes Borusu Darlığı Ankara

Trakea (nefes borusu) darlığı ne demektir?

Nefes borusuna, tıp literatüründe ‘’trakea’’ denilmektedir. Dolayısıyla, trakea darlığı, nefes borusu darlığı demektir. Boğaz seviyesinde tek olan ana hava yolu, göğsün ortasında sağ ile sol akciğere doğru ikiye ayrılmaktadır. Akciğerlerde her bir dal, tekrar dallara ayrılır ve bütün akciğer dokusuna ulaşır. Böylece, akciğerlerde oksijen kan dolaşımına alınıp karbondioksit ağızdan atılmaktadır. Ana hava yolunda herhangi bir sebeple bir darlığın meydana gelmesi nefes darlığına sebep olur. Bu hastalığa doğru teşhis konulup hasta doğru bir şekilde tedavi edilmez ise durum zamanla hayatı tehdit edici hale gelebilir. Bazen bu tıkanıklık akut ve hızlı bir şekilde gelişebilir ve hastanın hayatını kurtarmak için acil olarak ‘’trakeotomi’’ uygulamak gerekebilir. Bu işlem sırasında nefes borusuna geçici bir delik açılarak hava yoluna yerleştirilen bir tüple hastanın hayatı kurtarılıp nefes alması sağlanır.

Trakea (nefes borusu) darlığı neden olmaktadır?

Bir hasta yaşamının belirli bir döneminde, herhangi bir hastalık nedeniyle, yoğun bakımda solunum aletine bağlı olarak yaşamışsa, o sırada hastanın nefes borusuna konulan tüp, nefes borusunun duvarında bir tahribat oluşturabilir. Bu tahribat zamanla derinleşip, sertleşebilir ve pasaj içinde darlığa sebep olabilir. Hastanın esas hastalığı iyileşip solunum makinasından ayrılınca ise havayolundaki darlık ciddi bir problem olarak ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, hasta zor nefes alır verir hale gelebilir ve bazen bu durum da hayatı tehdit edici hale gelebilir. Ayrıca trafik kazası, kavga ve başka darbeler nedeniyle de nefes borusunda hasar ve dolayısıyla darlıklar ortaya çıkabilir. Bu hastaların nefes borularındaki (trakea) darlık tedavi edilmezse, hastalar nefes alıp vermede oldukça ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilirler. Bazen bu hastalar, eğer darlık çok aşırı değilse, yıllar boyu anlaşılamaması sebebiyle astım teşhisi alabilmekte ve yanlış tedaviye maruz kalabilmektedirler.

Nefes borusu darlığının belirtileri nelerdir?

Zor nefes alıp verme, sesli  ve zorlu solunum, nefes borusu ve göğüste hissedilen baskı, ve çabuk yorulma nefes borusu darlığının belirtileri arasında bulunmaktadır. Bu hastalara iyi bir KBB muayenesi yapılması ve fleksible laringoskopla gırtlak ve nefes borusu değerlendirmesi tanı için çok önemlidir. Bu muayeneler sırasında görüntülerin kayıt edilmesi de çok yararlı olacaktır. Bir sonraki aşama gırtlak ve nefes borusunun bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesidir. Daha sonra ki aşama ise bu hastaların genel anestezi altında rigid laringoskop, bronkoskop ve endoskoplarla değerlendirilmesidir. Ancak bu işlemlerin hava yolu ekipleri (KBB uzmanı, anestezist, göğüs cerrahisi uzmanı) ve teçhizatın tam olduğu merkezlerde yapılması uygundur.

Nefes borusu darlığının tedavisi nedir?

Trakea yani nefes borusu darlığının, erken dönemde teşhis edilip uygun tedavi için zamanında harekete geçilmesi önemlidir. Nefes borusu darlığına sahip olan hasta için mutlaka doğru tekniğin uygulanması elzemdir; çünkü herhangi bir hata, hastada kalıcı hasarların kalmasına sebebiyet verebilmektedir. Nefes borusunda tekrar eden ameliyatlar gerekebilir. Öncelikle kapalı yani endoskopik genişletme ameliyatlarını kullanıyoruz, bu işlem sırasında lazer kullanarak darlığı açıyor ve çeşitli boylardaki balonlarla da genişletme uyguluyoruz. Bazen 2-3 ay arayla birden fazla ameliyat gerekebilir. Bu şekilde hastaların yaklaşık 2/3 ünde, açık cerrahiye ihtiyaç olmadan başarılı olup solunum problemlerini çözüyoruz. Ancak hastaların 1/3 ünde ise açık cerrahi gerekli olabiliyor, bu hastalarda ise nefes borusunun dar olan kısmını çıkarıp kalan kısımlarını uç uca anastomoz yapı birleştiriyoruz. Bu hastalarda da özenli ve başarılı bir ameliyattan sonra %90 ların üstünde başarılı olabiliyoruz.

Sonuç olarak nefes borusu darlığı ameliyatları; iyi bir ekip, iyi bir teçhizat ve iyi bir yoğun bakım alt yapısı ile birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Trakeotomi kapatılabilir mi?

Gerek kapalı/endoskopik yöntem, gerekse açık tekniklerle yeterli hava pasajı elde edildiğinde trakeotomi de kapatılabilir. Böylece hastalar normal yaşantılarına devam edebilirler.