Kulak Tüpü Ankara

Diğer adı ventilasyon tüpü olan kulak tüpleri; küçük, silindir biçiminde, ortasında lümeni yani kanalı bulunan ve kulak zarına bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından açılan deliğe yerleştirilen tüpdür. Bu tüpler; orta kulağa hava geçişini sağlamaktadır; ve silikon, plastik, teflon gibi çeşitli materyallerden yapılmış olanları mevcuttur.

Kimlere kulak tüpü (ventilasyon tüpü) takmak gerekmektedir?

Kulak zarı çökmelerinde, tekrar eden akut orta kulak iltihaplarında, kendi kendine veya medikal tedavi ile iyileşmeyen orta kulak sıvı birikmelerinde, uçuş veya dalma esnasında meydana gelen baro-travmalarda; ve Down Sendromu, yarık damak gibi östaki borusunun yeterince gelişmediği hastalar için kulak tüplerinin takılması gerekmektedir.

Kulak tüpü, kulak zarına nasıl takılmaktadır?

Öncelikle mikroskop kullanılarak dış kulak yolundan girilip kulak zarı çizilmektedir. Yapılan bu işleme parasentez denmektedir. Kulak zarında çizilen kısımdan orta kulakta bulunan sıvı dışarı çekilmektedir. Tüp, özel aletler ile birlikte, zardaki çizilen yere bir ucu dış kulak yolu tarafında diğer ucu da orta kulak tarafında olacak şekilde yerleştirilmektedir. Tüpün yerleştirilmesinin ardından hastanın işitmesinde meydana gelen düzelme hemen farkedilir.

Kulak tüpü ameliyatı, genel anestezi ile mi yapılmaktadır?

Kulak tüpü ameliyatının yapılacağı çocuk hastalar için genel anestezi uygulanmaktadır. Erişkin olan hastalarda ise ameliyat, lokal anestezi ile gerçekleştirilmektedir.

Kulak tüpü takılmasının faydaları nelerdir?

Kulak tüpü, orta kulakta biriken sıvı neticesinde oluşan işitme kaybı durumunu ortadan kaldırır; ve esas olarak orta kulağı havalandırarak kalıcı olarak iyileşmesini sağlar ve böylece problemleri ortadan kaldırır.Ayrıca, kulak tüpünün takılması, hastanın orta kulak iltihabına tekrar yakalanma riskini de önemli bir oranda düşürmektedir.

Kulak tüpü ne kadar süre boyunca kulak içerisinde kalmaktadır?

Kulak tüpünün kalıcılığı, takılan tüpün cinsi ile ilgilidir. Genellikle, kulağına ilk kez tüp takılan bir hasta için kısa süreli tüpler seçilmektedir. Bu kısa süreli tüpler, ortalama olarak, kulakta 6 ila 9 ay arasında kalmakta olup daha sonra vücut tarafından atılmaktadır. Kontrol muayenesi esnasında tüpün dış kulak yoluna atıldığı görülünce, doktor tarafından alınmaktadır. Tüpün kendiliğinden atılmadığı durumlarda (veya tüpün 1 seneyi aşkın bir zaman boyunca yerinde durması) eğer söz konusu hasta bir çocuk ise çocuk hastaya hafif bir anestezi gazı koklatılması ile birlikte kulak tüpü, doktor tarafından çıkarılmaktadır. Tüp alındıktan sonra rahatsızlık tekrar ederse, T-tüp isimli uzun süre kalan tüpler tercih edilmektedir. Bu uzun süreli tüpler, normal koşullar dahilinde vücut tarafından kolayca atılamazlar ve doktorun öngördüğü süre boyunca kulakta kalmaktadırlar.

Kulak tüpü takıldıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Kulak tüpünün takılmasının ardından hastanın kulağını sudan koruması kritik bir öneme sahiptir. Bunu sağlamanın en güvenilir yolu, her duş alımında tek kullanımlık olarak uygulanan vazelinli pamukların kullanılmasıdır. Dikkat edilmesine rağmen kulak bir şekilde iltihaplanıp akmaya başlar ise hemen doktora başvurulması lazımdır. Antibiyotik tedavisi ve bazı damlalar sayesinde meydana gelen iltihap, genel olarak kontrol altına alınmaktadır.