Tiroid Kanseri Tedavisi

Tiroid bezleri, âdem elması çevresinde yer alan oldukça önemli yapılardır. İnsan vücudunun bir metabolik dengesi vardır. Bu denge, vücut sıcaklığı, kalp atış hızı, tansiyon ve benzeri faktörlerin ideal aralıklar arasında bulunması ile sağlanır. Tiroid bezi yukarıda saydıklarımıza ek olarak daha birçok farklı denge faktörünü gözeten hormonlar salgılar. Tiroid bezlerini meydana getiren hücreler, birtakım sebeplere bağlı olarak yapısal bozukluklar geçirebilirler. Bu bozukluklar, hücrelerin çekirdeklerinde gerçekleşirse, hücrelerin kontrol mekanizmaları bozulur. Kanserli hücreler, normalde çok daha hızlı ve kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlarlar. Hızla çoğalan hücreler tiroid tümörlerini veya tiroid bezi içinde bulunan nohut büyüklüğünde nodülleri meydana getirirler. Tiroid kanseri, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tiroid kanserinde erken teşhis, tedavi sürecini daha kolay ve başarılı hale getirmektedir.

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid kanseri, tiroid bezini meydana getiren hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmesi ile görülen bir kanser hastalığıdır. Tiroid kanseri kendini genelde, boyun çevresinde kitle veya nodül şeklinde belli eder. Bu nodüller hormon salgılayan (sıcak) ve hormon salgılamayan (soğuk) nodüller olarak ikiye ayrılırlar. Hormon salgılamayan (soğuk) nodüllerin kötü huylu yani kanserli olma riskleri daha büyüktür. Teşhis sürecinde bu nodüller, biyopsi işlemleri ve görüntüleme teknikleri ile incelenebilir. Yine TSH gibi hormon testleri de tiroid kanseri tanısında sıkça kullanılan yöntemler arasında yer alır.

Buna ek olarak daha birçok sıkıntılı belirtiye yol açabilirler. Tiroid kanseri tedavisi, cerrahi yöntemlerle, radyoterpi veya kemoterapi gibi uygulamalarla gerçekleştirilebilir. Her kanser hastalığında olduğu gibi tiroid kanseri hastalığında da erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Erkenden teşhis edilen tiroid kanseri, çevre dokulara zarar vermeden veya başka organlara yayılım göstermeden tedavi edilebilir. 

Tiroid Kanseri Neden Olur?

Tiroid kanserinin tam olarak hangi sebepten ortaya çıktığı bilinmemektedir. Sigara ve benzer tütün ürünlerinin kullanımı, alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar tiroid kanseri ve tiroid tümörlerinin oluşum riskini arttırabilir. Yine genetik yatkınlık da tiroid kanseri oluşumunda rol oynayabilir. Sağlıklı beslenmemek, korunma ekipmanları olmadan kimyasallarla uğraşmak, uzun süre kimyasal maddeler solumak tiroid kanserine yol açabilecek diğer faktörlerdendir. 

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanserinin en sık rastlanılan belirtisi guatrdır. Guatra ek olarak şu gibi belirtilerin de görülmesi olasıdır:

  • Boyunda zamanla iyileşmeyen şişlik.
  • Ses kısıklığı, ses seviyesinde düşüklük, ses frekansında değişiklikler.
  • Yurtma güçlüğü.
  • Birtakım hormonal sorunlar.
  • Yorgunluk^.
  • Nefes almada güçlük çekme.
  • Sinirlilik, ajitasyon, duygu durum bozuklukları.
  • Ciltte kuruluk.
  • Saç dökülmesi.

Bu belirtiler ve belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Tiroid tümöründen veya tiroid kanserinden şüphelenen hastalar vakit kaybetmeksizin bir KBB ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı ile görüşmelidirler. Tiroid kanserinde erken teşhis sanıldığından bile önemlidir.

Tiroid Kanseri Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Tıp biliminin ve teknolojinin gelişimi ile birlikte kanser hastalıklarının tedavilerinde kullanılan yöntemler de gelişim göstermiştir. Bu yeni ve modern yöntemler sayesinde, erken teşhisin de yardımı ile tiroid kanserinde yaşam süresi epey artmıştır. Gerek tedavinin başarısı gerekse de kolaylığı bakımından erken teşhis çok önemlidir. Tiroid kanseri şüphesi yaratabilecek en küçük faktör bile doktor değerlendirilmesinden geçmelidir. Tiroid kanserinde ileri aşamalarda gerçekleşen teşhis ve bununla birlikte geciken tedavi, hastaların yaşam sürelerini düşürebilmektedir. 

Tiroid Kanseri Tehlikeli Mi?

Tiroid kanseri başlı başına tehlikeli bir hastalık olduğu gibi yayılma yani metastaz yapma riskiyle de çok daha tehlikeli bir hale gelebilmektedir. Bu yüzden kesinlikle görmezden gelinmemelidir. Tiroid bezinde meydana gelen iyi huylu tümörler bile en azından düzenli aralıklarla doktor kontrolünden geçmelidir. 

Tiroid Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Tiroid kanseri tedavisi, tiroid kanserinin tipine ve ilerleme durumuna göre farklı şekillerde gerçekleşebilir. Genel olarak bahsetmek gerekirse tiroid kanseri tedavisi; ilaç tedavisi, radyoterapi tedavisi, kemoterapi tedavisi ve cerrahi operasyonlarla gerçekleştirilir. Tiroid kanseri ameliyatında, tümörün çıkarılmasına ek olarak boyun diseksiyonu olarak bilinen işlem de gerçekleştirilebilir. 

Tiroid Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tiroid kanseri ameliyatı; tiroid bezinde yer alan tümörün büyüklüğüne ve yayılım durumuna göre farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu operasyonlar çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleşirler. Hastalar herhangi bir ağrı hissetmezler. Tiroidektomi ve tiroid labektomi olarak iki şekilde gerçekleşebilen bu operasyonlar sırasında tiroid bezlerinde yer alan nodüller alınır. Tiroidektomi ameliyatında, tiroid bezlerinin tamamı veya büyük bir kısmı da nodülle birlikte alınmaktadır. Gerek görüldüğü durumlarda bu operasyona boyun diseksiyonu işlemi de eşlik edebilir. Boyun diseksiyonu, kanserin metastaz yapmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemde boyun bölgesinde yer alan lenf bezleri, olası kanser riskine karşı temizlenir veya alınabilirler. Alınan lenf bezleri, patolojik incelemelere tabii tutulur. Tiroid kanseri tedavisinde, ameliyatın ardından ek tedaviler de gerekebilir. Özellikle ilerlemiş kanser vakalarında, ameliyatın ardından kemoterapi, ilaç tedavisi veya radyoterapi uygulanabilir. 

Tiroid Kanseri Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Tiroid kanseri ameliyatları genelde 2 ila 3 saat civarında sürerler. Bu sürenini operasyondan operasyona değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bunun sebebi tiroid kanseri ameliyatının birçok farklı şekilde gerçekleşebilmesidir. Yine kanserin yayılma boyutu da tiroid kanseri ameliyatının süresini etkileyebilmektedir. Doktorunuz, işlem öncesinde operasyonun hemen hemen ne kadar süreceği hakkında sizi bilgilendirecektir. 

Tiroid Kanseri Tedavisi Fiyatları

Tiroid kanseri oldukça ciddi ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tiroid kanseri tedavisi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bunun sebebi, kanserin türünün ve ilerleme boyutunun hastadan hastaya farklılaşmasıdır. Buna bağlı olarak tiroid kanseri tedavisi fiyatları da değişiklik gösterebilir.