Parotis Tümörü Tedavisi

Parotis bezi, major tükürük bezlerinden birisidir ve dilin altında yer alır. Parotis bezini meydana getiren hücreler, çeşitli sebeplerden yapısal bozukluğa uğrayabilir. Bu bozukluklar hücre çekirdeğinde gerçekleşirse, hücreler çok önemli birtakım mekanizmalarını kaybedebilirler. Kontrolsüzce bölünmeye başlayarak tümör oluşumuna sebep olabilirler. Bu durum parotis bezinde meydana gelirse, parotis tümörü olarak isimlendirilir. Parotis tümörü tedavisi, doktor tarafından hastaya özel olarak hazırlanan birtakım süreçler içerir. Bu tedavilerin özel olarak planlanma sebebi, tedavinin başarı oranını ve isabetliliğini arttırmaktır. Böylece hastalar eski sağlıklarına daha istikrarlı ve hızlı bir şekilde kavuşabilirler.

Parotis Tümörü Nedir?

Parotis tümörü, hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sebebi ile parotis bezinde görülen bir hastalıktır. Parotis tümörleri, tüm tükürük bezi tümörlerinin neredeyse %80’ini oluşturur. İyi huylu veya kötü huylu yani kanserli olabilen bu tümörler, hastalarda ciddi şikâyetlere yol açabilirler. Kötü huylu parotis tümörleri, hızla gelişim göstererek çevre dokulara ve organlara yayılabilirler. Yine lenf dolaşımını kullanarak akciğer gibi önemli organlara ulaşabilir, burada da kanser oluşumuna sebep olabilirler. 

Parotis Tümörü Neden Olur?

Parotis tümörlerinin tam olarak neden oluştuğu bilinmemektedir. Ancak sigara ve tütün ürünleri kullanımının parotis tümörü riskini arttırabildiği bilinmektedir. Yine alkol kullanımı de parotis tümörü riskini arttıran kötü alışkanlıklardan biridir.

Genetik yatkınlık ve çevresel etkenler parotis tümörü oluşma riskini arttıran faktörlerdir. 

Parotis Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Parotis tümörü belirtileri; tümörün türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Bu belirtiler diğer baş boyun tümörleri ve tükürük bezi tümörlerinin belirtileri ile benzerlik gösterebilir. Belirtilere bakarak teşhis gerçekleştirmek mümkün değildir. Parotis tümörü belirtileri arasında en sık rastlanılanları şunlardır:

  • Ağız içi ve dil bölgesinde şişlik.
  • Boyun bölgesinde şişlik.
  • Yutkunmada zorluk.
  • Konuşmada zorluk.
  • Şişlik bölgesinde ağrı.
  • Ağız hareketlerini gerçekleştirirken zorlanma, ağrı.
  • Tümör yüz sinirlerini etkileyecek boyuta ulaşmışsa yüz felci görülebilir. Yüz felci, yüzün bir tarafında hissizlik, mimik kaybı ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir.

Görüldüğü üzere parotis tümörü belirtileri diğer tükürük bezi tümörleri belirtileri ile benzerlik gösterebilmektedir. Ayrıca tümör sonucu oluşan yüz felci gibi ikincil hastalıkların belirtileri de şikâyetler arasında yer alabilmektedir. Bu yüzden yukarıda saydığımız belirtileri deneyimleyen hastalar, kesin teşhisin sağlanabilmesi için bir KBB ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı ile görüşmelidir. 

Parotis Tümörü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Parotis tümörü tedavisi tümörün boyutuna, türüne ve yerleşim yerine göre farklı şekillerde tedavi edilebilmektedir. Bu tedavi doktor tarafından hastaya özel olarak hazırlanır. Genelde cerrahi işlemlerle tümör alınır. Ancak kötü huylu bir tümörün varlığı söz konusu ise, cerrahi operasyonlara ek olarak farklı işlemler de gerçekleşebilir. Bunlar arasında kemoterapi, radyoterapi, ilaç tedavisi yer almaktadır. 

Parotis Tümörü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Parotis tümörü ameliyatı genel anestezi altında gerçekleşen bir operasyondur. Bu yüzden hastalar, operasyon sırasında ağrı hissi duymazlar. Cerrahi işlemlerle dil bölgesinde bulunan tümöre ulaşılır ve tümör vücuttan alınır. Eğer tümör kötü huylu yani kanserli ise, tümörün çevresinde yer alan sağlıklı dokunun da bir kısmı alınabilmektedir. Yine kanserli parotis tümörlerinin ameliyatında, boyun diseksiyonu ismi verilen bir işlem de uygulanır. Boyun diseksiyonu, kanserin yayılmasını yani metastaz yapmasını engellemek için gerçekleştirilir. Bu işlem, lenf bezlerinin temizlenmesi veya gerek görüldüğü durumlarda alınması şeklinde gerçekleşir. 

Parotis Tümörü Tedavisi Fiyatları

Parotis tümörü, tükürük bezi tümörleri arasında en sık karşılaşılan tümör hastalığıdır. Bu tümörler iyi huylu veya kanserli olabilirler. Kanserli tümörler sağlık açısından çok daha riskli durumlara yol açabilirler. En yakın zamanda teşhis edilmeleri ve tedavi edilmeleri gerekir. Aksi takdirde yayılım göstererek tedavi sürecini zorlaştırabilirler. Akciğer gibi önemli organlara sıçrayarak orada da kanser oluşumuna yol açabilirler. Parotis tümörü tedavisi, tümörün türüne göre farklı şekillerde tedavi edilebilmektedir. Bu tedaviler doktor tarafından hastaya özel olarak planlanır. Bu gibi sebeplerden parotis tümörü fiyatları kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.